رفع ارور Could not determine GDB version … در STM32CubeIDE

ubuntu-19.04

سلامدر یکی از پست های گذشته نرم افزار STM32CubeIDE رو معرفی کردم و از مزیت هاش گفتم.ولی چند روز پیش با آپگرد اوبونتو 18.04 به 19.04 بعد نصب این نرم افزار و موقع Debug کردن به این ارور خوردم: بعد از کلی تحقیق (و ترکوندن لینوکس م که مجبور شدم دوباره نصبش کنم :دی) متوجه […]